İlköğretimin ilk iki yılı beynin okuma gelişimine en yatkın olduğu dönemdir.

KU Leuven


Beyinde okuma ağını oluşturan bölgeler daha çok ilkokulun ilk iki yılında gelişir. Bundan sonra, bu beyin bölgelerinin büyümesi stabilize olur. Bu, KU Leuven tarafından teknoloji şirketi icometrix ile işbirliği içinde yürütülen bir yıllık bir çalışma ile gösterilmiştir. Sonuçlar, disleksi gibi okuma sorunlarına erken müdahalenin önemini vurgulamaktadır. Bu müdahale günümüzde genellikle üçüncü yılda başlar, akat bu dönem beyin gelişimi için daha az müsaittir.
Çalışma, birkaç yıl boyunca izlenen Flanders'tan 75 çocuğu içeriyordu. Her yıl, onlara okuma ve dille ilgili birkaç test verildi ve üç noktada MRI taraması yapıldı: anaokulunun sonunda (Flandres'te okul öncesi eğitim, 2,5 ila 6 yaş arası çocuklar için), ilköğretimin ikinci yılından sonra ve ilkokulun beşinci yılının ortasında. Bu, araştırmacıların farklı okuma evrelerinde beynin nasıl geliştiğini ve disleksi olan çocuklarda bunun ne kadar farklı olduğunu gözlemlemelerini sağladı.
Araştırmanın baş yazarı Profesör Maaike Vandermosten (Sinirbilim Departmanı), "Bu, disleksi olan ve olmayan çocuklar arasındaki nörobiyolojik farklılıkların okumayı öğrenmeden önce zaten mevcut olduğunu belirlememize izin verdi" diyor ve ekliyor, "Disleksili çocuklarda arkada sol alt bölgede beyin hacminin daha az olduğunu görüyoruz. Bu bölge ile öndeki bölgeler arasındaki bağlantı da daha az gelişmiş. Beynin sol tarafındaki okuma bölgelerinin daha da geliştirilmesinde, disleksi olan ve olmayan çocuklar arasında herhangi bir yapısal farklılık gözlemlemedik. Bu nedenle gelişim benzer, ancak farklılıklar okul öncesi yaşta zaten mevcuttu. Ayrıca, disleksili çocukların okuma ağının ötesinde, sağ taraftaki beyin bölgelerinde farklı gelişim gösterdiklerini bulduk. Bu, bu çocukların yaşadıkları okuma sorunlarının telafisi olarak yorumlanabilir."


Not 1 : https://medicalxpress.com/news/2021-08-brains-amenable-years-primary.html sitesinden çevrilmiştir
Not 2 : Orjinal çalışma için link https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.25560