Disleksi belirtileri (Ortaokul çağı)


Disleksi, yeteneklerin yanı sıra zorlukların bir kombinasyonudur. Çoğu zaman ipucu veren, aralarındaki eşitsizliktir. Disleksik bir öğrenci, belirli zorluk alanlarına rağmen, sözlü olarak çok yetenekli ve bilgili, yaratıcı, sanatsal veya sportif olabilir. Bu yeteneklerin yanında bir dizi zorluk da olacaktır - bunlar her insan için farklı olacaktır.
Disleksi yalnızca bir Tanısal Değerlendirme ile teşhis edilebilir. Bununla birlikte, disleksi olabilecek genç bir kişiyi belirlemenize yardımcı olabilecek göstergeler vardır.

Yazma

Sözlü beceriye kıyasla düşük yazılı çalışma standardına sahip olma
Kötü biçimlendirilmiş harflere sahip zayıf bir el yazısı, veya düzgün bir el yazısı olmasına rağmen çok yavaş yazma
Yanlış yazılmış veya dağınık yazılı çalışmalar üretme
Tek bir çalışmada aynı kelimeyi farklı şekilde heceleme
Noktalama işaretleri ve / veya dilbilgisi konusunda zorluk çekme
Büyük ve küçük harfleri karıştırma
Çok yazarken 'konuyu kaybetme'
Çok az yazıyor, ama konuya odaklı
Derslerde not almakta güçlük çekmek
Ev ödevlerini organize etmekte güçlük çekmek
Zamanında tamamlanması zor görevleri bulmak
Kağıda yazdıklarından daha fazlasını biliyor gibi görünmek

Okuma

Tereddütlü ve kendini yorarak okumak, özellikle yüksek sesle okurken
Kelimeleri atlama, tekrarlama veya fazladan kelimeler ekleme
Makul bir hızda okurken okuduğunu anlamakta zorlanma
Tanıdık kelimeleri tanımama
Bir satırı kaçırma veya aynı satırı iki kez tekrarlama
Okuduğu yerini kolayca kaybetme, kaybetmemek için parmak veya işaret kullanma
Bir pasajdaki ana fikri kavramakta güçlük çekme
Sözlükleri, dizinleri, ansiklopedileri kullanmakta güçlük çekme

Sayısal Konular

Tabloları ve / veya temel sayı kümelerini hatırlamakta güçlük çekme
Sıralamada problem yaşama
“+” ve “x” gibi işaretleri karıştırma
Matematikte üst düzeyde düşünebilirken basit hesaplamalar için bir hesap makinesine ihtiyaç duyma
Kelime içeren soruları yanlış okuma
Zihinsel aritmetiği çok yavaş bir hızla bulma
Formülleri ezberlemekte zorlanma

Diğer alanlar

Yönü karıştırır - sol / sağ
Yabancı dil öğrenmede güçlük çekmek
Belirsiz el tercihi olması
Bir nesnenin adını bulmakta güçlük çekme
Bilgileri hızlı bir şekilde işlemede açık zorluklar yaşama
Karmaşık soruları yanlış anlama
Tek tek söylendiğinde tüm görevleri yerine getirebilmesine rağmen, sıralanan bir talimat listesini aklında tutmakta zorlanma

Davranış

Organize olmakta zorlanma veya unutkan olma, örn, dersler, ödevler, randevular
Olgunlaşmamış ve / veya sakar olma
Başkalarıyla ilişki kurmakta güçlük çekme; vücut dilini okuyamama
Genellikle yanlış zamanda yanlış yerde olma
Konsantrasyon miktarı ve gereken çaba nedeniyle aşırı yorgun olma
Yetenek alanlarının yanı sıra bu göstergelerin bir kümesi olası disleksiye işaret edebilir ve daha fazla araştırma yapılması önerilir.

Sonraki adımlar

Çocuğunuzun disleksik olabileceğinden şüpheleniyorsanız, endişelerinizi çocuğunuzun öğretmeni veya bir özel eğitim uzmanı ile görüşmelisiniz. Çocuğunuzun öğretmeni, sonraki adımları ve uygun desteği tartışmak için okulun özel eğitim uzmanından destek almalıdır. Bir öğretmenin öğrencinin özel eğitim ihtiyaçları olduğundan şüphelenmesi durumunda, çocuğun ebeveynlerini bilgilendirmesi ve çocukları için en iyi desteğin ne olduğu konusunda tartışmalara dahil etmesi beklenir. Ayrıca ebeveynlere çocukları için yapılan özel eğitim koşullarını da bildirmeleri gerekir. Bir ihtiyaç belirlenir belirlenmez uygun desteğin sağlanması tavsiye edilir. Desteğinin sağlanması için bir tanısal değerlendirmeye ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte, disleksi ancak resmi olarak bir tanısal değerlendirme yoluyla tanımlanabilir.